دعاکن مراتو

 

 

ای رهنمای بی نشان آن دم که سربه بیابان نهادم تویاریم کن         درافق زندگیم کورسویی از نور امید را نشانم ده ومرا با صحت و سلامتی روح وروانم به سرمنزل مقصود برسان .

صبرواستقامت را برمن ارزانی دار ومرا ازشکرگزاران خالص برای خودت قراربده .                             معبود من مرا آن ده که آن به.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
mohammad

سلام به زحمت تونستم بخونم چی نوشته بودی ولی می ارزيد.(يه کلک زدم خيلی راحت شد خوندنش ) مخصوصا اونجايی که صحبت از صبر واستقامت کردي و خواستی شکر کزار باشی. به من هم سر بزن خوشحالم می کنی اگر نظری رو به ارمغان بياری . شادباشی